DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Dagbehandeling De Bonte Specht

Voor cliënten met (beginnende) dementie is een uniek programma ontwikkeld. Het richt zich op geheugentraining en biedt structuur. Door sociale contacten te bevorderen en regelmaat te bieden, worden cliënten optimaal gestimuleerd. Bij deze dagbehandeling wordt gebruikgemaakt van het Bewegingsactiveringsprogramma (BAP). Deze methode is gebaseerd op de principes van belevingsgerichte zorg en psychomotorische therapie. Het programma is hierdoor speciaal geschikt voor mensen met dementie.

 

Op de Beekstraat 41 te Arnhem bevindt zich de dagbehandeling De Bonte Specht. Hier wordt op een huiselijke manier hulp geboden aan cliënten met lichamelijke klachten en cliënten met beginnende dementie. Uniek aan deze dagbehandeling is dat cliënten indien mogelijk zelf boodschappen doen en voor de warme maaltijd zorgen. Tegen een vergoeding kunt u hier dan ook gebruik van maken.

 

Op de dagbehandelingen is een duidelijk dagprogramma met dagelijks fysieke training onder leiding van een fysiotherapeut, een psychomotorisch therapeut of een activiteitenbegeleider. De medewerkers dagbehandeling begeleiden u de rest van de dag met gezamenlijke activiteiten zoals creatief bezig zijn, spel, geheugenfitness, enz. Daarnaast kunt u op alle dagbehandelingen desgewenst gebruikmaken van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

 

Wijkverpleegkundige Thuiszorg Groot Gelre
De wijkverpleegkundige kan uw vragen beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er een 'niet pluis gevoel' ontstaat. Samen met de wijkverpleegkundige gaat u onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen brengen en om helder te krijgen wat er precies aan de hand is, maakt de wijkverpleegkundige gebruik van professionele methodieken. Hij of zij werkt daarbij samen met uw huisarts.

De wijkverpleegkundige kent  de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen. Kort gezegd:

 

De wijkverpleegkundige:

  • geeft advies, informatie en ondersteuning.
  • inventariseert de zorgbehoefte en geeft begeleiding.
  • heeft een signalerende functie.
  • bemiddelt bij hulp- en zorgverlening.
  • behartigt de belangen van de cliënt en zijn/haar mantelzorgers.

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal