DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naar beneden

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

 

Twee stichtingen die onder DrieGasthuizenGroep vallen, te weten Stichting Catharina en Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen hebben de ANBI-status.

 

Gegevens stichtingen met ANBI status

De officiële namen en publiek bekende namen van de ANBI-instellingen van DrieGasthuizenGroep zijn:

 • Stichting Catharina (ingeschreven onder nummer 41051592 bij de Kamer van Koophandel). Het RSIN-nummer  is 800850890
 • Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen (ingeschreven onder nummer 09003074 bij de Kamer van Koophandel). Het RSIN-nummer is 6516294
 •  NAW-gegevens van beide ANBI-instellingen:
  Postadres: Postbus 2023, 6802 CA Arnhem
  Bezoekadres: Rijnstraat 71, 6811 EZ Arnhem
  Telefoonnummer (026) 354 94 15 (algemeen nummer)
  Emailadres:
  info@driegasthuizengroep.nl
  Website:
  www.driegasthuizengroep.nl

 De doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving, alsmede de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u in het strategisch plan DrieGasthuizenGroep gaat door!

De raad van bestuur bestaat uit

 • mevrouw A.G.R. Jansen, voorzitter raad van bestuur 
 • mevrouw C.W.M. Reesing-Som, lid raad van bestuur.

De leden van de raad van toezicht zijn:

 • De heer T.R. Doesburg, voorzitter
 • De heer J.J.K. Gerards, lid
 • De heer dr. A. Maussart, lid
 • Mevrouw drs. M.H.A.E. Sweere, lid
 • De heer D.H. van Uitert, lid

Jaardocument 2017

Het beloningsbeleid is gebaseerd op twee cao’s, namelijk de cao Verpleeg-verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) en de cao gemeente Arnhem. Voor de beloning van de raad van bestuur en de raad van toezicht verwijzen wij naar het jaardocument 2017.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de ANBI-instellingen vindt u in het jaardocument.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de ANBI-instellingen en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting vindt u in het jaardocument.

Het jaardocument met daarin de financiële verslaglegging van de ANBI-instellingen wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt via deze website. Het jaardocument is te vinden onder Feiten en cijfers.

 

Btw-nummers

De btw-nummers van onze stichtingen zijn als volgt:

 • Steunstichting Arnhemse Gasthuizen: NL 808484874B01
 • Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep, Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen en Groot Gelre Beheer B.V. inclusief dochtermaatschappijen zijn een fiscale eenheid voor de btw met het nummer NL822687434B01.

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal