DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Zorgzaam en Gastvrij

sinds 1246

‘’Onder de Gods-huysen die voor den gebreekelijken open staen, is als Koningin het Catharijnen Gast huys.’’ Aldus werd reeds in oude zeventiende-eeuwse geschiedenisboeken gerefereerd aan het toen al vier eeuwen oude en befaamde Arnhemse Gasthuis dat dateert uit 1246. Als oudste en nog steeds bestaande instelling op het gebied van de sociale (ouderen)zorg in Arnhem, vormt het Sint Catharinaegasthuis sinds het einde van de achttiende eeuw samen met het Sint Peters- en het Sint Anthoniegasthuis de DrieGasthuizenGroep. Tot op de dag van vandaag een begrip in de Arnhemse samenleving.

 

De exacte oprichtingsdatum van het Sint Catharinaegasthuis is niet meer helemaal te achterhalen, maar in 1246 verleende Otto III van Holland, bisschop van Utrecht, op ‘pauselijk gezag’ aan de ‘in Christus beminde zonen de meester en broeders van het Gasthuis der armen in Arnhem' toestemming tot het bouwen van een kapel, het aanleggen van een kerkhof en het aanstellen van een eigen kapelaan. Meester en broeders waarvan in de oorkonde sprake is, vormden waarschijnlijk een broederschap. In 1636 verhuisde het grootste deel van het gasthuis, dat zich waarschijnlijk al sinds de stichting in de Bakkerstraat bevond, naar de Beekstraat. De bewoners waren in hoofdzaak ‘ouden van dagen’ die hun levensavond in het gasthuis doorbrachten. Daarbij hadden zij een levenslange prove gekocht ofwel zich voor éénmalig bedrag ingekocht om vervolgens levenslang kost en inwoning te genieten. De bewoners of proveniers kregen dan inwoning en eenvoudige kost en proves of preuves die bestonden uit iets meer luxe goederen.

Door de eeuwen heen hebben zich verschillende instellingen met vergelijkbare doelstellingen bij Drie Gasthuizen gevoegd. Tegenwoordig maken de woonzorgcentra Heijendaal, Hoogstede, Drie Gasthuizen en Westerkade,  zeven appartementencomplexen, Thuiszorg Groot Gelre en Extra Services deel uit van de overkoepelende DrieGasthuizenGroep. 

 

Bekijk ook onderstaande reportage van RTV Arnhem over de geschiedenis van het Sint Petergasthuis.

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal