DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naar beneden

Al generaties lang biedt DrieGasthuizenGroep senioren uit Arnhem-Noord en omgeving een verzorgde oude dag en stimuleert hen om optimaal en met zoveel mogelijk eigen regie aan de samenleving te blijven deelnemen. Met haar eeuwenoude historie als gasthuis in Arnhem en divers vastgoed in eigendom is DrieGasthuizenGroep een gecertificeerde zorgorganisatie met haar wortels diep verankerd in de lokale samenleving. DrieGasthuizenGroep ként haar doelgroep en staat dan ook dichtbij de ouderen en hun woon- en leefomgeving.

 

Met circa 1000 betrokken en enthousiaste medewerkers en vrijwilligers levert DrieGasthuizenGroep het volledige pakket aan (para)(medische) zorg- en verpleegdiensten, in de eigen woning of in een appartement van DrieGasthuizenGroep.

DrieGasthuizenGroep is een woonzorgorganisatie waar we denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. We vinden het belangrijk dat onze klanten zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving. Zelfstandigheid en eigen regie van de klant over de zorg en zijn budget staat dan ook steeds voorop. We bekijken gezamenlijk of en hoe de gewenste individuele zorg gegeven kan worden, binnen de mogelijkheden van de wet en regelgeving.

 

DrieGasthuizenGroep biedt haar diensten in nauwe samenwerking met de familie, mantelzorgers en vrijwilligers in een kleinschalige omgeving. Het werkgebied is dan ook ingedeeld in genoemde woonzorggebieden. In deze geografisch kleine gebieden levert DrieGasthuizenGroep haar volledige dienstenpakket (van service tot intensieve thuiszorg) aan mensen die thuis wonen of in één van onze zorglocaties.

 

Voor DrieGasthuizenGroep is zorg leidend en wonen komt daar direct achteraan. Om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten verblijven, is prettig wonen essentieel. DrieGasthuizenGroep heeft dan ook oog voor het vastgoed dat zij beheert. Bij ons wonen mensen in een appartement dat doordacht is gebouwd met aandacht voor mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen in een prettige sociale woon- en leefomgeving. Domoticavoorzieningen helpen daarbij.

 

DrieGasthuizenGroep bestaat uit een overkoepelende stichting waaronder de volgende stichtingen vallen: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, Stichting Catharina, Thuiszorg Groot Gelre (TGG) en de Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. De overkoepelende stichting heeft als werknaam DrieGasthuizenGroep en heeft een Raad van bestuur en een Raad van toezicht. De organisatie levert haar dienstenpakket in- en vanuit vijf woonzorgcentra.

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal