DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

De raad van bestuur wordt gevormd door Angela Jansen (voorzitter) en Karin Reesing (lid):

Voor senioren werken is mooi en dankbaar. En soms ingewikkeld, omdat we ook moeilijke keuzes moeten maken. Onze werkdagen bestaan uit veel overleggen, vergaderingen en bijeenkomsten. We vinden het daarbij belangrijk om te zien en te horen wat er leeft bij cliënten, hun familie, de vrijwilligers en alle medewerkers. Dit houdt ons scherp en betrokken. Dus spreek ons gerust aan!

Er is al veel veranderd binnen het systeem van ouderenzorg in Nederland. En we zijn er nog niet: veranderingen zullen blijven plaatsvinden. Mensen wonen langer thuis en als ze binnen onze muren komen wonen, zijn ze vaak al behoorlijk beperkt in hun doen en laten. Thuis wonen wil iedereen natuurlijk zo lang mogelijk als dit gaat. Maar soms is voor ‘thuis wonen’ een andere woonomgeving beter geschikt. DrieGasthuizenGroep blijft kijken naar mogelijkheden hoe senioren zo zelfstandig en zorgeloos mogelijk een aangenaam leven kunnen leiden. Dit binnen alle nieuwe en bestaande wetten en regels en met de financiële middelen die wij daarvoor krijgen van de overheid (rijk en gemeente) en de zorgverzekeraars. Hierbij speelt Thuiszorg Groot Gelre een belangrijke rol. 
 
Graag tot ziens bij DrieGasthuizenGroep.

Angela Jansen en Karin Reesing

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal