DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen heeft een eigen cliëntenraad. Dit is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft. De cliëntenraad is het enige orgaan dat kan praten vanuit de ervaring van de bewoners en voor hun belangen kan opkomen. De cliëntenraad praat mee over beleidszaken, kan bepaalde punten inbrengen en deskundigen uitnodigen voor advies.

 

De cliëntenraad Drie Gasthuizen bestaat uit vijf personen inclusief de voorzitter. De leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers: bewoners en familieleden of andere relaties van bewoners. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende bewoners van Drie Gasthuizen.

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal