DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

De cliëntenraad Heijendaal bestaat uit maximaal acht personen inclusief de voorzitter. De cliëntenraad wordt ondersteund door een cliëntenraadondersteuner. De leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers. Bewoners (bijvoorbeeld van de afdeling somatiek) en familieleden of andere relaties van bewoners hebben zitting in de raad.

 

De cliëntenraad Heijendaal vergadert in principe eens per maand, met de verantwoordelijke manager of met andere uitgenodigde gasten, afhankelijk van de thema’s die de raad behandelt.

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal