DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

De Woonzorgcentra Hoogstede en Klingelpoort hebben een gezamenlijke cliëntenraad, een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft. De cliëntenraad is het enige orgaan dat kan praten vanuit de ervaringen van de bewoners en voor hun belangen kan opkomen.

De cliëntenraad praat mee over beleidszaken, kan bepaalde punten inbrengen en deskundigen uitnodigen voor advies. Leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers. Bewoners en familieleden of andere relaties van bewoners hebben zitting in de raad. 

De cliëntenraad Hoogstede /Klingelpoort vergadert in principe eens per maand, met de verantwoordelijke manager of met andere uitgenodigde gasten.

DrieGasthuizenGroep Sociaal