DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Verbeteren van de zorgkwaliteit

DrieGasthuizenGroep is sinds 1 januari 2010 gecertificeerd volgens het certificatieschema van Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). DrieGasthuizenGroep zet HKZ als hulpmiddel in om kwaliteit binnen de organisatie te verbeteren. Het HKZ-model is daarbij geen doel op zich, maar de HKZ-normen hebben wel bijgedragen aan de invulling van het kwaliteitsmanagementsysteem van DrieGasthuizenGroep.

Meer informatie over Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector is te vinden op de website: www.hkz.nl.

 

Digitaal kwaliteitssysteem

DrieGasthuizenGroep heeft het kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegd in een digitaal kwaliteitssysteem. Dit digitale kwaliteitssysteem is voor alle medewerkers toegankelijk en in dit systeem zijn alle documenten van de organisatie opgenomen, zoals procedures, protocollen, werkinstructies, reglementen, checklisten, formulieren, enz. Het digitale kwaliteitssysteem draagt bij aan het streven naar een eenheid in werkwijze.

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit in 2017 vastgestelde document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te vergroten. Het vormt tevens het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. Zo eist het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat elke verpleeghuisorganisatie over een actueel kwaliteitsplan beschikt en dat zij jaarlijks de interne en externe verantwoording verzorgt via één kwaliteitsverslag. Klik hier voor het kwaliteitsverslag over het jaar 2017.

 

 

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal