DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Wet en regelgeving

De overheid stelt bepaalde eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening van zorgaanbieders. In bovenstaande links treft u informatie aan over wet- en regelgeving in de zorg zoals deze op dit moment geregeld is.

 

Inspectiebezoek

Hier vindt u het rapport van het laatste inspectiebezoek aan locatie Drie Gasthuizen op 18 juli 2017.

 

Kwaliteitsgegevens Zorginstituut Nederlande
Minimaal één keer per jaar vult de organisatie een standaard vragenlijst in over diverse kwaliteitsindicatoren binnen de verpleeghuiszorg. Het Zorginstituut Nederland verwerkt de aangeleverde kwaliteitsgegevens en op de website www.kiesbeter.nl vindt u per locatie de informatie die DrieGasthuizenGroep heeft aangeleverd over het afgelopen jaar.
DrieGasthuizenGroep Sociaal