DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 •  

  DAGBESTEDING OP MAAT BIJ DE BONTE SPECHT

 •  

  GENIET VAN UW EIGEN WOONZORGSTUDIO IN DRIE GASTHUIZEN

 •  

  ZORG THUIS ZO GEREGELD MET DRIEGASTHUIZENGROEP

 •  

  KLINGELPOORT NODIGT U UIT!

 •  

  LAAT UW BOODSCHAPPEN THUISBEZORGEN DOOR EXTRA SERVICES

 •  

  TE HUUR IN WATERGAERDE

 
 
DrieGasthuizenGroep zoekt een voorzitter en lid voor de raad van toezicht

DrieGasthuizenGroep zorgt al generaties lang voor mensen met een zorgvraag. Met een compleet dienstenpakket staan we dag en nacht klaar voor onze cliënten, thuis of in een van onze woonzorgcentra voor langdurig of kortdurend verblijf. We zijn gedreven om er op alle fronten voor te zorgen dat cliënten zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven en wonen. In gezelschap van anderen en in een vertrouwde en veilige omgeving. DrieGasthuizenGroep is zorgzaam en gastvrij sinds 1246 en tot op de dag van vandaag een begrip in de Arnhemse samenleving.

Bij DrieGasthuizenGroep kunt u terecht voor Extra Services, Thuiszorg Groot Gelre en Zorgvriendelijk Wonen in een woonzorgcentrum of appartementencomplex. Daarnaast biedt DrieGasthuizenGroep expertise, advies en behandeling vanuit ParaGo.

De raad van toezicht bestaat statutair uit vijf tot zeven personen. Vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn zijn vacatures ontstaan voor een

voorzitter van de raad van toezicht
met brede kennis en ervaring als voorzitter

en

lid van de raad van toezicht

Algemeen
Van de voorzitter en het lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij
- het doel en de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal in toezichthoudende zin meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
- zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen en in de raad van toezicht;
- in staat is de raad van bestuur te ondersteunen bij de uitoefening van zijn functie;
- zich betrokken voelt bij zorg aan ouderen en op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in de ouderenzorg;
- inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
- openstaat voor een dialoog met belanghouders van de stichting;
- in staat is een heldere, toezichthoudende rol te definiëren en zich daarnaar te gedragen;
- in staat is de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
- inzicht heeft in en kan denken en handelen vanuit een lerende organisatie gedragen door professionals;
- in staat is adequaat de dialoog met de raad van bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven kan nemen;
- als persoon goed past bij de door DrieGasthuizenGroep geformuleerde en gepraktiseerde kernwaarden gastvrij, betrokken, ondernemend en flexibel;
- bekend is in en met de regio Arnhem (bij voorkeur ook woonachtig in de regio);
- creatief is dan wel openstaat voor creativiteit van anderen.

Specifiek voorzitter
Van de voorzitter van de raad van toezicht wordt verder verwacht dat hij/zij
- ervaring heeft in bestuurlijke en toezichthoudende functies met eindverantwoordelijkheid in het bedrijfsleven en/of complexe maatschappelijke organisaties;
- het vermogen bezit met autoriteit en natuurlijk gezag het voorzitterschap zowel binnen als buiten de raad van toezicht te vervullen;
- zich bewust is van de eigen positie en de noodzaak deze voor de raad van toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren;
- een verbinder en netwerker is;
- integer is, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling heeft;
- beschikt over ervaring in en kennis van maatschappelijk/duurzaam ondernemerschap en gevoel heeft voor strategie;
- deskundig is op het gebied van (informatie)technologie, innovaties (bij voorkeur in de zorg) en/of
- deskundig is op het gebied van P&O;
- vanuit de toezichthoudende positie weet te opereren in tijden van crisis;
- vanuit de werkgeversrol continuïteit van goed bestuur moet kunnen beoordelen;
- als bestuurder en/of toezichthouder ervaring heeft met het vormen van samenwerkingsverbanden/fusies;
- beschikt over voldoende tijd voor een goede invulling van de functie, zoals
o minimaal 1x per maand een werkoverleg met de raad van bestuur
o minimaal 5 RvT-vergaderingen per jaar
o eventuele commissievergaderingen
o 2x per jaar een RvT-tweedaagse
o gesprekken met de adviesorganen
o informele bijeenkomsten.
De voorzitter is verder
- verantwoordelijk voor het – in overleg met de raad van bestuur – voorbereiden van de agenda voor de vergaderingen van de raad van toezicht;
- verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht;
- lid van de remuneratiecommissie van de raad van toezicht.

Specifiek lid
Van het lid van de raad van toezicht wordt verder verwacht dat hij/zij
- deskundig is op het gebied van (informatie)technologie, innovaties (bij voorkeur in de zorg) en/of
- deskundig is op het gebied van P&O.

Procedure
De procedure bestaat uit een gesprek met de raad van toezicht, een gesprek met de raad van bestuur en directeur financiën en bedrijfsvoering en een gesprek met een afvaardiging van de adviesorganen. Deze gesprekken vinden plaats op 25 en 27 september 2018.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de vacatures kunt u zich wenden tot de heer D.H. van Uitert (vicevoorzitter raad van toezicht) via 06-46271179, mevrouw M.H.A.E. Sweere (lid raad van toezicht) via 06-45222197 of de heer A. Maussart (lid raad van toezicht) via 06-13600240. Voor meer informatie over DrieGasthuizenGroep verwijzen wij u naar www.driegasthuizengroep.nl. Uw sollicitatie (inclusief CV) kunt u vóór 27 augustus 2018 zenden naar bestuurssecretariaat@driegasthuizengroep.nl.

Andere recente artikelen
/fotos/jgzlrvt.jpg
'Het draait allemaal om aandacht' - Artikel V&VN
Maandag 3 December - Hoe bied je als verpleeghuis zorg die echt is afgestemd op de behoeften van bewoners? Deze vraag staat centraal in het nieuwe artikel op de website van V&VN. In het artikel vertellen onze medewerkers Klaasje Oosterhuis (verpleegkundige en teamleider locatie De Beuk) en... lees meer →
/fotos/31d1schermafbeelding-2018-11-29-om-15.17.05.png
DrieGasthuizenGroep in WZW Magazine
Donderdag 29 November - In de november editie van WZW Magazine staan wij met tekst en uitleg over zogenaamde ‘stapelbanen’ in samenwerking met SKAR en met een artikel over onze praktijkbuddy’s. Klik hier om het magazine te lezen... lees meer →
/fotos/rg2hschermafbeelding-2018-11-29-om-09.22.57.png
28 november, opening woonzorgcentrum Westerkade | Een plek die met je meegroeit
Donderdag 29 November - Woonzorgcentrum Westerkade, onderdeel van de DrieGasthuizenGroep, heeft woensdag 28 november officieel zijn deuren geopend. Een feestelijke opening met terugwerkende kracht, want de bewoners van de nieuwe locatie kregen hun huissleutel al veel eerder. Sinds de zomer van 2016... lees meer →
/fotos/txd1parago-logo-cmyk-655x295.jpg
Parkinsoncafé 20 november 2018: met fysiotherapeut Linda Vorstenveld over bekkenbodemproblematiek
Vrijdag 16 November - Op dinsdag 20 november a.s. opent DrieGasthuizenGroep opnieuw een Parkinsoncafé. De bijeenkomst voor mensen met de ziekte Parkinson, hun familie, mantelzorgers en geïnteresseerden vindt die dag van 13.30 tot 16.30 uurplaats in woonzorgcentrum Heijendaal, St.... lees meer →
Nieuwsarchief
Bekijk het gehele nieuwsarchief.
DrieGasthuizenGroep Sociaal