DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naam nieuwe appartementen Huis en Haard: Klingelpoort
Onder een stralende zon is woensdag 16 april de naam onthuld van het nieuwe appartementen-complex van woonzorgcentrum Huis en Haard: Klingelpoort. Een grote groep genodigden vanuit gemeente, collega-zorginstellingen, bouworganisatie, buurt en DrieGasthuizenGroep had zich verzameld op de bouwplaats. Het officiële gedeelte werd op poëtische én humoristische wijze aan elkaar gepraat door Peter van de Aar. Bestuurder van DrieGasthuizenGroep, Angela Jansen, sprak als eerste over het belang dat DrieGasthuizenGroep hecht aan goed wonen en bedankte met name Hendriks Bouw en Ontwikkeling, de gemeente Arnhem en de buurt Klingelbeek voor de samenwerking bij de realisatie van de woonzorgappartementen.
De heer Gerrie Elfrink ging in op de veranderingen in de ouderenzorg die momenteel spelen en gaf aan dat het onderwerp zorg een heel belangrijk onderwerp is in de gesprekken in de raad van de gemeente Arnhem.

De officiële handeling werd daarna uitgevoerd door de medewerker die het langst in dienst is bij Huis en Haard; een trotse Hilde Weijenborg, eerst verantwoordelijke verzorgende, legde de eerste steen in een plaquette met haar naam en de datum. Deze plaquette wordt straks in de muur naast de ingang van het gebouw gemetseld.
Aansluitend onthulden Lisca Peelen en Sandra Hendriks, samen meer dan 50 jaar werkzaam bij DrieGasthuizenGroep, het doek van het bouwbord waar bovenin de nieuwe naam was gezet. Dit ging niet vanzelf, Peter van der Aar moest het vier meter hoge bouwbord in klimmen om het doek bovenin los te maken. Maar toen was de naam dan ook zichtbaar: Klingelpoort, het appartementencomplex dat de poort wil zijn naar de wijk Klingelbeek.
Omdat niet alle bewoners in de gelegenheid waren om naar de bouwplaats te komen, liep het gezelschap in de stralende zon naar Huis en Haard. Daar hief woonzorgmanager Wilma van Arragon, samen met de (toekomstige) bewoners het glas op de nieuwbouw. Met een hapje en een drankje werd nog lekker nagepraat.

De bouw van het appartementencomplex heeft al bijna haar hoogste punt bereikt. Het nieuwe complex omvat 24 tweekamerappartementen van ca. 65 m2. In het gebouw worden het wonen en de zorg in de appartementen gecombineerd met een multifunctionele ruimte waar bewoners, hun bezoek en de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het wordt gerealiseerd aan de westkant van de nieuwbouwlocatie Klingelbeek, circa 300 meter van Huis en Haard. Hendriks Bouw en Ontwikkeling realiseert de appartementen in opdracht van DrieGasthuizenGroep. Het woonzorgcomplex sluit aan bij de visie van de gemeente Arnhem om binnen plan Klingelbeek zorgwoningen te realiseren. De oplevering van het complex wordt na de bouwvakvakantie verwacht zodat in november een deel van de cliënten van Huis en Haard naar hun nieuwe appartement kan verhuizen. Daarna wordt gestart met de voorbereidingen van de gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie van het woonzorgcentrum aan de Utrechtseweg.

DrieGasthuizenGroep beperkt nieuwbouwplannen
DrieGasthuizenGroep heeft ‘Beter Wonen’ hoog in het vaandel staan en wil een organisatie zijn die verantwoord en duurzaam groeit. In haar renovatie- en nieuwbouwprogramma houdt de organisatie rekening met de effecten van de hervormingen in de langdurige ouderenzorg. Volgens dit programma (ver)bouwt DrieGasthuizenGroep woonzorgstudio’s, zorgvriendelijke appartementen en groepswoningen die geschikt zijn voor kleinschalig wonen en het verlenen van zwaardere zorg.

De voorgenomen nieuwbouw op het Paasbergterrein maakt onderdeel uit van het omvangrijke renovatie- en nieuwbouwprogramma van DrieGasthuizenGroep. Een programma dat een aantal jaren geleden werd ontwikkeld op basis van de toenmalige verwachting dat de capaciteit fors zou toenemen. Recente inzichten in de concrete effecten van de kabinetsplannen laten echter zien dat de budgetten voor de langdurige zorg krapper worden. Daardoor kan het gebeuren dat er in de toekomst voor minder plaatsen zorgcontracten afgesloten worden met het zorgkantoor. Met deze mogelijkheid wil de organisatie verstandig omgaan. Daarom is het renovatie- en nieuwbouwprogramma bijgesteld. Na zorgvuldig beraad heeft DrieGasthuizenGroep besloten om de nieuwbouwplannen op het Paasbergterrein stop te zetten.
Voor meer informatie en veelgestelde vragen omtrent stopzetten nieuwbouwplannen Paasberg, klik hier.

Ouderenfonds stimuleert koersbal in Huis en Haard
Met een garantiebijdrage van €1000 van het Nationaal Ouderenfonds is woonzorgcentrum Huis en Haard aan de Utrechtseweg 265 in Arnhem verzekerd van een heuse koersbalmat.

Er wordt door bewoners al geruime tijd fanatiek aan koersbal gedaan. Om het enthousiasme van de deelnemers en de beleving van het spel nog meer te vergroten, heeft Caroline Linssen, activiteitenbegeleider van Huis en Haard, het initiatief genomen om een bijdrage te vragen aan het Nationaal Ouderenfonds bij de aanschaf van een koersbalmat. Omdat het Ouderenfonds veel waarde hecht aan het bevorderen van een gezonde oude dag, is de aanvraag ingewilligd. Mede dankzij deze financiële ondersteuning kunnen bewoners van Huis en Haard en buurtbewoners van de omliggende wijk Klingelbeek zich ook in 2014 weer iedere maandag uitleven tijdens het koersbal.

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal