DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 •  

  DAGBESTEDING OP MAAT BIJ DE BONTE SPECHT

 •  

  GENIET VAN UW EIGEN WOONZORGSTUDIO IN DRIE GASTHUIZEN

 •  

  ZORG THUIS ZO GEREGELD MET DRIEGASTHUIZENGROEP

 •  

  KLINGELPOORT NODIGT U UIT!

 •  

  LAAT UW BOODSCHAPPEN THUISBEZORGEN DOOR EXTRA SERVICES

 •  

  TE HUUR IN WATERGAERDE

 
 
Veelgestelde vragen

Naar beneden


Mijn moeder heeft zorg nodig, wat nu?

Als een van uw ouders door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Kan iemand zelfstandig blijven wonen of is verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis noodzakelijk? Wie doet het huishouden? Wie helpt bij het douchen en aankleden? Als professionele zorg nodig is, dan moet eerst worden beoordeeld of daar volgens de wet recht op is. Dat heet indicatiestelling.

Hoe kom ik aan een indicatie?
Om een indicatie aan te vragen, kunt u zelf contact opnemen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of via uw huisarts een indicatie aanvragen. Het CIZ beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor (thuis)zorg. Met het indicatiebesluit van het CIZ heeft iemand recht op Wlz-zorg in de vorm van een Persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. www.ciz.nl

Wat is een PGB?
Iemand met een persoonsgebonden budget (PGB) kan zelf thuiszorg inkopen en organiseren, ook bij DrieGasthuizenGroep. Zo iemand is dan budgethouder. Deze budgethouder sluit met de zorgaanbieders een overeenkomst waarin alle afspraken over de zorg staan. Het PGB kent voor- en nadelen. Het geeft veel vrijheid, maar brengt ook veel geregel met zich mee. Een PGB is niet verplicht, maar een keuze. Wie kiest voor een PGB kan ook weer stoppen, bijvoorbeeld omdat het in de praktijk toch tegenvalt. Iemand kan dan overstappen op de zorg die een instelling verleent. De instelling heeft daarover afspraken gemaakt met het zorgkantoor. Een voorbeeld: Uw echtgenoot is ziek en krijgt drie ochtenden per week verpleging van de wijkverpleegkundige van de thuiszorg. De thuiszorg krijgt hiervoor geld vanuit de Wlz. Maar u en uw echtgenoot mogen ook zelf een wijkverpleegkundige aanstellen en betalen. U kiest dan voor een persoonsgebonden budget. Het PGB geeft u de kans zelf hulp te organiseren en in te kopen. Welke zorgverlener u inschakelt, mag u zelf bepalen. Omdat u verantwoordelijk bent voor de zorg, zoekt u zelf iemand met verpleegkundige kwaliteiten. Dit kan iemand zijn die al zorg verleent, maar ook een familielid, vriend of particulier bureau.

Wat is zorg in natura?
Bij zorg in natura wordt de zorg geregeld door de zorginstelling die u heeft gekozen als voorkeursaanbieder, bijvoorbeeld DrieGasthuizenGroep / Thuiszorg Groot Gelre. Over de betaling heeft de zorginstelling afspraken gemaakt met het zorgkantoor. Zij regelen ook de verdere administratieve en financiële afwikkeling voor u. U kunt altijd zelf de keuze maken tussen PGB en zorg in natura.

Welke mogelijkheden biedt DrieGasthuizenGroep aan mensen met de ziekte van Parkinson?
DrieGasthuizenGroep biedt diverse mogelijkheden om om te gaan met de ziekte van Parkinson, met een behandeling op maat en goed afgestemde zorg. Dagbehandeling Buitenpoort in Heijendaal is voor mensen met lichamelijke aandoeningen en heeft als specialisatie Parkinson. In Heijendaal zijn gespecialiseerde behandelaars aanwezig, die opgeleid zijn door en lid zijn van ParkinsonNet. Daarnaast organiseert DrieGasthuizenGroep eens in de twee maanden het Parkinsoncafé. Het café is bedoeld als een trefpunt voor lotgenoten. Neem voor meer informatie contact op met het KlantContactCentrum (026) 354 94 15.

Hoe kom ik aan een huurwoning?
De samenwerkende woningbouwcorporaties in de stadsregio Arnhem hebben hun informatie over het aanbod huurwoningen gebundeld op de website Entree. De meeste woningcorporaties in de stadsregio presenteren hier het aanbod van huurwoningen. Kijk op www.entree.nu om te lezen hoe u aan een woning komt. Voor de woningen van DrieGasthuizenGroep kunt u terecht bij entree, maar ook op de website www.woonz.nl of het KlantContactCentrum (026) 354 9415.

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning in Watergaerde?
Het appartementencomplex Watergaerde van DrieGasthuizenGroep biedt u ruim opgezette appartementen in de vrije sector huur. Huurders kunnen gebruik maken van de voorzieningen van het naastgelegen woonzorgcentrum Drie Gasthuizen. U komt in aanmerking voor een appartement als u 55 jaar of ouder bent en een jaarinkomen heeft van minimaal € 43.000,- bruto. Dit kan ook vermogen zijn uit de verkoop van uw huidige woning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer (026) 354 94 15.

Wanneer kan ik in de huurwoning?
Nadat u de huurovereenkomst heeft ondertekend en de sleutels in ontvangst heeft genomen, kunt u de woning betrekken. De huurovereenkomst betekent dat u gebruik mag maken van de woning tegen een maandelijks bedrag, de huurprijs. Hier kunt u de huurovereenkomst inzien.

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?
In de algemene voorwaarden vindt u de rechten en plichten van de huurder en verhuurder. U ontvangt deze bij het tekenen van de huurovereenkomst. Hier kunt u de algemene voorwaarden die gelden voor een huurovereenkomst inzien.

Hoe werkt het als ik de huur wil opzeggen?
Wilt u uw huur opzeggen? Dat kan. U moet dan een opzegtermijn van tenminste één maand in acht houden. Uiteraard mag u altijd eerder de huur opzeggen, dat is ook handig voor ons vanwege de planning van eventuele werkzaamheden in verband met de overdracht. Bovendien heeft u, als u een ruime opzegtermijn in acht houdt, meer kans dat u zaken in de woning aan de nieuwe huurder over kunt dragen.

Als u de huur opzegt, dient dat schriftelijk te gebeuren. Dat mag per post of per e-mail. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging waarin wij de opzegging bevestigen. Opzeggen mag op iedere door u gewenste werkdag. U hoeft dus niet te wachten tot een nieuwe maand begint. De datum waarop wij uw schriftelijke opzegging ontvangen, is bepalend voor de einddatum van uw huurovereenkomst.

Hoe zit het met onderhoud en aanpassingen?
In het document Onderhoud en aanpassingen staan de rechten en plichten van de huurder en verhuurder. Klik hier om het document in te zien.

Er is iets stuk, wie moet ik bellen?
Om een reparatieverzoek te melden, belt u met (026) 354 90 00. Voor dringende spoedeisende reparatieverzoeken werken wij buiten kantoortijden samen met Teleservice BV. De medewerkers van dit bedrijf zorgen ervoor dat de reparatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. Niet-dringende reparaties handelen wij dagelijks af tussen 08.00 en 15.30 uur.

Wat te doen bij overlast?
Iedereen heeft zijn eigen gewoontes en in Nederland wonen veel mensen tamelijk dicht op elkaar. Dat heeft tot gevolg dat je elkaar ziet en hoort. In de folder Wat te doen bij overlast? vindt u een aantal tips over het omgaan met diverse vormen van overlast. Klik hier om het document in te zien.

Hoe kom ik aan een aangepaste woning?
Voor een aangepaste woning is een indicatie nodig van de gemeente Arnhem, afdeling WMO. U kunt hiervoor contact opnemen met het wijkteam in uw wijk.

Wat is Wonen met zorg?
De overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen. Een indicatie voor het wonen in een verzorgingshuis wordt daardoor niet meer zo snel afgegeven. Bij DrieGasthuizenGroep is het daarom mogelijk om zelfstandig een appartement te huren in een van onze woonzorgcentra: Drie Gasthuizen, Klingelpoort en Westerkade. Zo bent u verzekerd van een prettige en veilige woonomgeving, waarbij u gebruik kunt maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum. U kunt hierbij afhankelijk van de locatie denken aan een alarmeringssysteem, gebruik van het restaurant, de winkel, de kapsalon en deelname aan activiteiten. Afhankelijk van uw inkomen is eventueel huurtoeslag mogelijk. U kunt ook gebruik maken van extra services, zoals maaltijden, schoonmaak van uw appartement of het wassen van uw kleding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum (026) 354 94 15.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Waar mensen samen werken en wonen, ontstaat soms verschil van mening of inzicht en gaat er wel eens iets mis. Zo kan het gebeuren dat de professionele zorg- en dienstverlening niet volgens verwachting verloopt. Bijvoorbeeld doordat zaken niet duidelijk zijn afgesproken of afspraken niet goed zijn nagekomen. Dat is vervelend want uiteraard heeft DrieGasthuizenGroep graag tevreden cliënten.

Als er iets mis is of als u niet tevreden bent dan horen we dat graag. U kunt dan terecht bij uw contactpersoon of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van mogelijkheden om de klacht op te lossen.

Klachtenfunctionaris DrieGasthuizenGroep
De heer Harold Rox
T 06 53 69 59 52
E klachtenfunctionaris@driegasthuizengroep.nl

Voor de klachtenprocedure van DrieGasthuizenGroep, zie ook:

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal