DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Brandveilig wonen:

u kunt er zelf iets aan doen!

Brand kan iedereen overkomen. Bij de fatale woningbranden in 2011 was ruim 60% van de slachtoffers ouder dan 60 jaar. Ook blijkt dat de meeste slachtoffers vallen onder personen die minder mobiel zijn en daardoor minder goed kunnen vluchten. Daarom is het belangrijk dat u goed weet hoe u brand kunt voorkomen en wat u moet doen als er toch brand ontstaat.

DrieGasthuizenGroep helpt u daar graag bij met de volgende tips. Meer tips over een brandveilige woning met een checklist vind u in de folder Brandveilig wonen van de brandweer.

Rookmelder

Brand in huis wordt meestal door mensen zelf veroorzaakt, zoals roken in bed, vlam in de pan of kortsluiting van elektrische apparaten. En vaak wordt een brand te laat ontdekt. U heeft bij brand slechts 3 minuten om te vluchten! Daarom is het belangrijk dat u goed werkende rookmelders ophangt, zodat een brand zo snel mogelijk ontdekt wordt.

Maak een Vluchtplan

Wat doet u als er brand uitbreekt? Verstandig handelen bij een brand doet bijna niemand van nature. Zelfs in de kleinste ruimtes, die u door en door kent, raakt u bij rookontwikkeling uw oriëntatie kwijt. Maak en oefen daarom een vluchtplan zodat u uzelf en uw huisgenoten in veiligheid kan brengen.

Toegankelijkheid

In woningen met een trappenhuis is dat de belangrijkste uitweg bij brand. Houd daarom het trappenhuis vrij van obstakels, zoals fietsen, rollators, vuilniszakken en dergelijke. Deze obstakels worden onzichtbaar als er rook in het trappenhuis hangt. Maar ook binnen in uw woning is het van levensbelang dat u de vluchtwegen vrijhoudt. Leg bijvoorbeeld geen spullen op de trap, u kunt daar snel over struikelen. Houd ook alle toegangsdeuren tot uw woning vrij van obstakels.

Maak afspraken met de buren

Meestal duurt het ongeveer acht minuten voordat de brandweer bij u aanwezig is. Tot die tijd kan de brandweer u niet helpen. Als u minder mobiel of verminderd zelfredzaam bent, kan dit problemen opleveren. Daarom is het verstandig om met uw naaste omgeving, bijvoorbeeld de buren, goede afspraken te maken. Wanneer u altijd een mobiele telefoon bij de hand heeft, ook als u slaapt, kunt u in geval van nood altijd bellen. Om te voorkomen dat u in paniek de telefoonnummers van uw buren niet meer weet, is het handig de nummers in uw toestel voor te programmeren.

Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur

Brand in een woning komt vaak door onveilig gebruik van apparaten. Gelukkig kunt u zelf veel doen om brand in uw woning te voorkomen. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij gebruik. Let vooral op apparaten die een ventilator hebben om oververhitting te voorkomen. Als de warmte niet goed weg kan door opgehoopt stof, is er brandgevaar. Denk aan wasdrogers, televisies, magnetrons, elektrische ovens, mechanische ventilatiesystemen, ventilatorkachels, computers, laserprinters en haarföhns. Houd elektrische apparaten dus altijd stofvrij. Maak het filter van uw wasdroger na iedere droogbeurt schoon. Houd brandbare materialen uit de buurt van elektrische apparaten. Een kleedje op de televisie kan door de warmte makkelijk vlam vatten. Ook te volle stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact en sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.

Veilig koken

4 van de 10 woningbranden ontstaan in de keuken. Bijvoorbeeld door vlam in de pan doordat de pan te heet wordt of voedsel in de pan droog kookt. Als de vlam in de pan slaat handelt u als volgt:

  • Schuif een deksel (van u af) over de pan zodat er geen zuurstof meer bij kan of gebruik een blusdeken.
  • Zet gas en elektra af.
  • Zet ook de afzuigkap uit!
  • Laat de pan geruime tijd staan om af te koelen. Ga er niet mee lopen.

Blus een vlam in de pan NOOIT met water! Dit veroorzaakt een grote steekvlam.

Veilig omgaan met open vuur

Helaas is roken nog steeds een van de meest voorkomende brandoorzaken. Rook daarom nooit in bed, want de kans is groot dat u in slaap valt. Het beddengoed en het matras kunnen in brand raken of gaan smeulen. Gebruik veilige asbakken waar uw sigaret in valt en waarin hij wordt gedoofd. Leeg een asbak pas als de inhoud is afgekoeld en doe dit nooit in een prullenmand.

Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond en niet dicht bij andere brandbare materialen, zoals de gordijnen. Gebruik geen houders van plastic, hout of ander makkelijk brandbaar materiaal. De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Natuurlijk gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen ook voor andere brandbare sfeerverlichting, zoals olielampen en gelbranders.

Veilig omgaan met pure zuurstof thuis

Als u in huis extra zuurstof gebruikt, bijvoorbeeld in verband met uw gezondheid, is het belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften opvolgt. Anders bestaat er gevaar voor brand en (ernstige) brandwonden. Door de zuurstofbehandeling zit er in de lucht die u uitademt namelijk meer zuurstof dan normaal het geval is. Hierdoor wordt de lucht in huis zuurstofrijk. Zuurstof zelf is niet brandbaar, maar kan wel andere materialen makkelijker laten branden.

Volg altijd de veiligheidsmaatregelen op die uw zuurstofleverancier aangeeft voor uw situatie. 

Neem voorzorgsmaatregelen!

Om brand te voorkomen of een beginnend brandje te beperken kunt u zelf diverse maatregelen nemen. Een beginnende brand in uw woning kunt u vaak zelf blussen. Blus alleen zolang u zonder moeite en gevaar kunt wegkomen. Stop dus op tijd met uw bluspoging. Belangrijker is om uzelf en uw huisgenoten in veiligheid te brengen. Bedenk ook dat rook vaak giftig is. Rook inademen is dus levensgevaarlijk!

Als er toch brand uitbreekt  Bel 112!

Wanneer u een brand snel ontdekt mag u van geluk spreken, maar houd er rekening mee dat vuur zich erg snel kan verspreiden. Bel daarom zo snel mogelijk het alarmnummer 1-1-2.

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal