DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naar beneden

  1. Onderhoud
  2. Verplichtingen
  3. Verplichtingen huurder
  4. Onderhoud en reparatie
  5. Aansprakelijkheid en verzekeringen
  6. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
  7. Inboedelverzekering
  8. Zelf de woning veranderen 

Onderhoud
Bij het verhuren van een woning hebben de verhuurder en de huurder  verplichtingen ten opzichte van het onderhoud van de woning. De verplichtingen van huurder en verhuurder zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en Huurrecht. Deze verplichtingen zijn ook opgenomen in de algemene voorwaarden die u bij uw huurcontract heeft gekregen.

Verplichtingen
Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen, onderdeel van DrieGasthuizenGroep, is als verhuurder verplicht om de woning goed te onderhouden. De verhuurder moet in principe zorgen voor (grote) reparaties, buitenschilderwerk, onderhoud en herstel van installaties en groot onderhoud.

Verplichtingen huurder
Als huurder heeft u een zorgplicht, dat betekent dat de huurder de woning moet verzorgen als een goed huurder. Dit betekent dat de huurder verantwoordelijk is voor de kleine en dagelijkse reparaties aan de woning. De huurder zorgt bijvoorbeeld voor het verven of behangen van de binnenzijde van de woning, ontstoppen van gootstenen of regenpijpen, het vervangen van kapotte binnensloten e.d. De huurder moet ook herstellen wat door nalatigheid van de huurder kapot is gegaan.

Onderhoud en reparatie
Wanneer er in of aan uw woning een reparatie uitgevoerd moet worden door DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen kunt u dit telefonisch doorgeven aan de servicedesk (026) 354 9000. Wanneer u een onderhoudsklacht meldt, doen we er alles aan om deze klacht snel en goed te verhelpen. Rioleringsproblemen en c.v.-klachten kunt u ook rechtstreeks melden bij de door DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen aangewezen bedrijven.

  • Verstoppingen            Van der Velden      (026) 321 53 16
  • Centrale verwarming   Kemkens               (0412) 63 05 55

Storingen voor gas, water en licht dient u door te geven aan uw energieleverancier. 

Aansprakelijkheid en verzekeringen
Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die u lijdt als gevolg van gebreken aan de woning en schade ontstaan als gevolg van brand, storm, lekkages en dergelijke. Het is daarom verstandig om u goed te verzekeren. Hiermee voorkomt u dat u voor onverwacht hoge kosten komt te staan.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
Met de aansprakelijkheidsverzekering kunt u zich verzekeren tegen schade die u of uw huisgenoten toebrengen aan derden, denk hierbij aan een lekkende afwasmachine die schade veroorzaakt bij uw onderburen.

Inboedelverzekering
De verhuurder is verantwoordelijk voor het gebouw en heeft hiervoor een opstal verzekering afgesloten. U als huurder bent verantwoordelijk voor de inboedel. Met een inboedelverzekering kunt u zich verzekeren tegen brand-, inbraak-, en waterschade. Voor het afsluiten van bovenstaande verzekeringen kunt u terecht bij een assurantiekantoor of bij een bank.

Zelf de woning veranderen
Veel huurders veranderen iets aan de woning. Zodra u de woning betrekt gaat u meestal behangen en schilderen. Vaak willen huurders meer veranderen aan de woning. U dient, zoals beschreven in het huurreglement, deze wijzigingen schriftelijk aan te vragen. Is de aanvraag goedgekeurd, dan kunt u aan de slag.

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal