DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

De dagbehandeling biedt hulp aan zelfstandig wonende ouderen, die in hun dagelijks leven worden belemmerd door lichamelijke en/of psychogeriatrische problemen. DrieGasthuizenGroep stimuleert het zelfstandig thuis wonen in de vertrouwde wijk en biedt daarvoor professionele hulp op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Binnen dit concept passen de verschillende dagbehandelingen van DrieGasthuizenGroep.

 

Dagbehandeling als tussenoplossing

Soms vormt dagbehandeling een goede tussenoplossing. Bijvoorbeeld voor mensen die wachten op een plaats is een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Of voor degenen die na een ziekenhuisverblijf revalidatie of andere ondersteuning nodig hebben. Dagbehandeling kan hen, maar ook de partner of de familie een beetje ontlasten.

 

Diverse locaties

DrieGasthuizenGroep biedt diverse vormen van dagbehandeling

  • 'Buitenpoort' speciaal voor mensen met somatische klachten en specialisatie Parkinson in woonzorgcentrum Heijendaal
  • 'Bonte Specht" voor mensen met (beginnende) dementie en/of somatische klachten op de begane grond van Huize Kohlmann aan de Beekstraat 41.

Beide locaties zijn open van maandag tot en met vrijdag  van 9.30 tot 16.00 uur.

 

We adviseren u graag welke locatie voor u (of uw partner/familielid) het meest te bieden heeft.

 

Zorgleefplan

Gaat u gebruikmaken van de dagbehandeling, dan krijgt u een vaste eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). De EVV-er maakt samen met u een zorgleefplan, op basis van uw zorgvraag. Hierbij is de specialist ouderengeneeskunde betrokken. In dit zorgleefplan staan uw wensen, uw gewoonten en eventueel de behandeling beschreven. Als dat nodig is, worden ook andere deskundigen betrokken om de juiste doelen te bepalen en de behandeling uit te voeren. Het zorgleefplan wordt regelmatig met u besproken en aangepast als dat nodig is. Uw EVV-er ziet toe op de uitvoering van het zorgleefplan en is het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie of contactpersoon.

 

Aanmelding en kosten

Aanmelden kan via het KlantContactCentrum van DrieGasthuizenGroep. De kosten van de dagbehandeling worden vergoed, daarbij is wel een eigen bijdrage verschuldigd. Om deel te nemen heeft u een geldige indicatie nodig. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het KlantContactCentrum.

 

Inlichtingen

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum.

T (026) 354 94 15

E klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl

DrieGasthuizenGroep Sociaal