DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Wijkverpleegkundige Thuiszorg Groot Gelre

De wijkverpleegkundige kan uw vragen beantwoorden vanaf het allereerste moment dat er een 'niet pluis gevoel' ontstaat. Samen met de wijkverpleegkundige gaat u onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen brengen en om helder te krijgen wat er precies aan de hand is, maakt de wijkverpleegkundige gebruik van professionele methodieken. Hij of zij werkt daarbij samen met uw huisarts.


De wijkverpleegkundige kent  de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen. Kort gezegd:

 De wijkverpleegkundige:

  • geeft advies, informatie en ondersteuning.
  • inventariseert de zorgbehoefte en geeft begeleiding.
  • heeft een signalerende functie.
  • bemiddelt bij hulp- en zorgverlening.
  • behartigt de belangen van de cliënt en zijn/haar mantelzorgers.

 

DrieGasthuizenGroep Sociaal