DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Wlz en eigen bijdrage
Als u in een instelling woont, zoals in een woonzorgcentrum van DrieGasthuizenGroep, dan worden de kosten van de verzorging en huisvesting betaald vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen.

De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op CAK - Zorg vanuit de Wlz. Of neem telefonisch contact op met het CAK via 0800 - 0087.

Als u in een woonzorgcentrum verblijft, krijgt u niet alle diensten waarvan u gebruik maakt vergoed. Denk aan diensten en faciliteiten zoals de kosten voor het wassen van uw kleding, de kapper en activiteiten. Meer informatie hierover vindt u in het Aanmeldformulier/prijslijst Wet langdurige zorg.

Wmo: pgb of zorg in natura
Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen: persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura.

  • U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 
  • U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Ook voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage, meer informatie vindt u op CAK - Ondersteuning vanuit de Wmo Ook kunt u bellen met het CAK ondersteuning bij WMO via 0800 -1925.

Zorgverzekeringswet
Per 1 januari 2015 is verpleging en verzorging thuis onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt en welke verpleging en verzorging nodig is. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze zorg. Er geldt geen eigen risico voor.

DrieGasthuizenGroep Sociaal