DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

DrieGasthuizenGroep hecht aan een goed contact met mantelzorgers. De zorg aan bewoners en cliënten is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om die zorg zo goed mogelijk te leveren, werkt DrieGasthuizenGroep graag samen met familieleden/mantelzorgers.

 

De eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er) is het eerste aanspreekpunt voor familieleden en mantelzorgers. Deze medewerker kent de situatie van de bewoner of cliënt het beste. Het is altijd mogelijk deze EVV-er aan te schieten voor een korte vraag. Is een langer gesprek gewenst, dan is het goed om daarvoor een afspraak te maken.

 

Bijeenkomsten

Om mantelzorgers goed te informeren over algemene onderwerpen, zijn er in de woonzorgcentra met regelmaat familiecontactavonden. Tijdens die avonden komen de resultaten van de voorbije periode aan de orde en de plannen voor de komende tijd. Die bijeenkomsten hebben een algemeen karakter en zijn niet bedoeld om informatie over een specifieke bewoner of cliënt uit te wisselen. Dergelijke bijeenkomsten kunnen er ook zijn in verband met speciale projecten zoals nieuwbouw.

 

Bijdragen welkom

DrieGasthuizenGroep vraagt familieleden/mantelzorgers om binnen hun mogelijkheden bijdragen te leveren die het verblijf van ‘hun’ bewoner of cliënt zo aangenaam mogelijk maken. Dat kan gaan om het doen van boodschappen, het aanschaffen of verzorgen van kleding of het helpen bij de verzorging.

 

Belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg is het contact tussen familieleden/mantelzorgers en DrieGasthuizenGroep. Wij doen er alles aan om dat contact zo goed mogelijk te laten zijn. 

DrieGasthuizenGroep Sociaal