DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Bij DrieGasthuizenGroep werken meerdere specialisten ouderengeneeskunde en één of meerdere artsen in opleiding (tot specialist ouderengeneeskunde of tot huisarts). 


Een specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen met beperkingen ten gevolge van meerdere complexe aandoeningen en/of dementie. Van bewoners met een verblijfsindiatie met behandeling zijn zij de behandelend arts. In samenwerking met het verzorgend personeel op de afdelingen en met de andere paramedici van de DrieGasthuizenGroep wordt aan de hand van het zorgleefplan de zorg geleverd die op de bewoners is afgestemd.

Bij de behandeling kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekten die iemand heeft, maar vooral naar de gevolgen van die ziekten voor het dagelijks leven en naar de kwaliteit van leven. Uiteraard zijn de wensen van de patiënt of diens vertegenwoordiger erg belangrijk bij het komen tot een behandelplan.

De artsen zijn, met tussenkomst van een verpleegkundige, 24 uur per dag bereikbaar voor medische vragen. Zo nodig kunnen zij binnen een half uur ter plaatse zijn.

Specifieke aandachtsgebieden zijn: geriatrische revalidatie, de ziekte van Parkinson, werken in de eerste lijn en het opleiden van jonge collega’s.Verder leveren zij een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid van de instelling via werkgroepen, protocollen en als medisch adviseur.

Ook op de dagbehandeling en bij bewoners van de woonzorgcentra of thuis kan de specialist ouderengeneeskunde betrokken zijn bij de zorg als adviseur van de verzorging en geeft zo nodig adviezen aan de huisarts. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg en de medicatie.

De specialist ouderengeneeskunde kan in consult gevraagd worden om verschillende redenen: voor diagnostiek en advies bij verdenking op dementie; voor advies bij meerdere chronische aandoeningen en het gebruik van veel verschillende medicijnen; voor het in kaart brengen van een vastlopende thuissituatie (zorgdiagnostiek).

DrieGasthuizenGroep Sociaal