DrieGasthuizenGroep.nl

- A A A +

 

Naar beneden

Training valpreventie   

Waarom een valtraining?
Bent u al eens gevallen? Of is de kans op vallen groter door bijvoorbeeld uw medicijnen? Of bent u bang, of heeft u door een val een fractuur gekregen? Dan is dit programma wellicht iets voor u! Onder begeleiding van speciaal geschoolde fysiotherapeuten kunt u veilig oefenen om uw vertrouwen terug te winnen.

Wat houdt de valtraining in?
Binnen ons valpreventie-programma is speciale aandacht voor de oorzaken van het vallen en de angst die vallen met zich meebrengt. Het belangrijkste doel is natuurlijk: niet meer vallen! In een paar sessies brengt u samen met uw fysiotherapeut de risicofactoren in kaart en wordt uw programma vastgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de 'schijf van zes`, veilig & wonen, leefstijl, conditie & balans, valangst, hulpmiddelen & schoeisel, virus & medicatie. Elk onderdeel bestaat uit voorlichting, een test en training. 
Op deze manier komen de belangrijkste onderwerpen die in verband staan met vallen en valpreventie zeker aan de orde. Door specifieke training en voorlichting kunnen bepaalde risicofactoren duidelijk verminderen. Soms is het echter niet mogelijk om risicofactoren helemaal weg te nemen, maar door goede voorlichting en training kunt u beter met deze situaties omgaan. U voelt zich meer ontspannen, minder angstig en u weet juist te reageren bij risicovolle situaties. Kortom: U komt steviger op uw benen te staan! 

De aanmeldingsprocedure
Tijdens de eerste afspraak brengt de fysiotherapeut uw klachten in kaart. Indien de behandeling geschikt voor u is, wordt het behandelplan c.q. programma valtraining opgesteld. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aandoening en de ernst ervan. De behandeling kan plaatsvinden op individuele basis of middels een groeps-behandeling. 

Vergoeding van de kosten
In de meeste gevallen wordt fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling via de aanvullende ziektekostenverzekering door uw verzekering (deels) vergoed. Neemt u contact op met uw verzekeraar of kijkt u in uw polisvoorwaarden wat uw rechten zijn als het gaat om de wijze van betaling en het aantal fysiotherapiebehandelingen per jaar. U blijft dus zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandelingen. 

Heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist?
Dat is niet noodzakelijk maar wordt wel vaak door een ziektekostenverzekeraar gevraagd.

Orthopedische hulpmiddelen
In samenwerking met een orthopedisch instrumentenmaker, een orthopedische schoenmaker en een rolstoel- en hulpmiddelenleverancier kunnen wij hulpmiddelen op maat voor u aanmeten. Deze hulpmiddelen kunnen een zinvolle ondersteuning zijn bij de behandeling van diverse klachten.

Meer informatie
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen

Website  www.parago.nl
E-mailadres: info@parago.nl
Telefoonnummer: 026 3835223

Naar boven

DrieGasthuizenGroep Sociaal